Openonlinelecture.com là Hệ thống e-learning tài liệu, bài giảng về Kinh tế được chọn lọc và sắp xếp có hệ thống bao gồm bao gồm bài giảng Tiếng Việt và Tiếng Anh ra đời với mong muốn:

  1. Hỗ trợ các bạn sinh viên trang bị tốt kiến thức thông qua các bài giảng lý thuyết, giải bài tập trắc nghiệm, tự luận, đề thi mẫu giữa kỳ, cuối kỳ, gợi mở các đề tài có thể phát triển nghiên cứu, góc nhìn nghề nghiệp liên quan đến môn học… Giúp các sinh viên bậc cao đẳng, đại học có thể chủ động tìm hiểu được môn học, nắm bắt kiến thức nền tảng để tự tin qua môn và đạt điểm số cao. Cũng như sẽ cấu thành nền tảng chuyên ngành vững chắc để tiếp nối các môn học sau cũng như vận dụng thực tế sau này, vì chính các bạn là nguồn nhân lực kinh tế mai sau. Hoặc tìm hiểu học tập tiếp, xin học bổng sau đại học…
  2. Cung cấp kiến thức, thực trạng, góc nhìn, áp dụng thực tế tại Việt Nam, so sánh giữa các doanh nghiệp, giữa Việt Nam với các nước, những cách vận dụng vào những tình huống thực tế, các kỹ thuật cho công việc nghiệp vụ hoặc cho những người muốn tìm hiểu hay muốn tự Kinh doanh nói chung

Bạn có thể xem danh sách các khóa học tại phân hệ Khóa học, các bài viết khác trên chính trang web Openonlinelecture.com hoặc Page Open Online Lecture – Bài giảng trực tuyến