Chương trình học năm 1 ĐH/CĐ khối ngành kinh tế

Bạn có biết, dù bạn đang học ở trường ĐH/CĐ Ranking (Xếp hạng) như thế nào, học tại Việt Nam hay nước ngoài, chương trình học chúng ta xét về các môn học khá giống nhau nếu chúng ta học cùng ngành.
Đặc biệt ở năm nhất, dù ngành nào miễn trong nhóm ngành kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị, Kế toán, Kiểm toán, Marketing, Tài chính công,… chúng ta cũng thường được học chung các môn đại cương này:

 1. Kinh tế vi mô Microeconomics
 2. Kinh tế vĩ mô Macroeconomics
 3. Những nguyên lý cơ bản của Mác – Lênin Basic Principles of Marxism – Leninism
 4. Tâm lý học đại cương Introduction to Psychology
 5. Toán cao cấp Advanced Mathematics
 6. Lý thuyết xác suất Probability Theory
 7. Thống kê ứng dụng Applied Statistics
 8. Tiếng Anh English
 9. Marketing căn bản Fundamentals of Marketing
 10. Nguyên lý kế toán Accounting Principles
 11. Quản trị học căn bản Introduction to Management
 12. Lý luận về nhà nước và pháp luật Theory of State and Law
 13. Giáo dục thể chất Physical Education
 14. Giáo dục quốc phòng Defense education

Tên môn học có thể khác một chút giữa các trường ví dụ: Nguyên lý Marketing/ Marketing căn bản/ Đại cương về Marketing… cũng như cách sắp xếp HK1 năm nhất hay HK2 năm nhất, tách riêng hai môn Xác suất, Thống kê hay nhập chung môn học với tên Xác xuất – Thống kê, một môn Toán cao cấp hay tách ra hai môn Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2,… Hay các bạn nhóm ngành khác ví dụ Y Dược chẳng hạn, cũng được học các môn Xác suất, Thống kê, Mác – Lê, Tâm lý học đại cương tương tự chúng ta. Chúng ta bắt đầu khác biệt nhiều hơn qua các năm học sau khi vào cơ sở ngành, chuyên ngành. Mỗi ngành sẽ đi sâu vào những môn học, những mảng nhất định.

Những kiến thức chúng ta được học hôm nay là “trí tuệ” của các nền kinh tế, bao gồm các kiến thức đứng yên (anh chị bạn 10 năm trước cũng được học vậy, bây giờ chúng ta cũng được học kiến thức này) và cả những kiến thức cập nhật mới, cũng như những tin tức mới, những xu hướng mới (ví dụ trong ngôn ngữ: các từ vựng trẻ trâu, thả thính,… mới xuất hiện gần đây). Vì vậy hãy nắm vững các kiến thức chuyên ngành (kiến thức đứng yên) và cả tinh thần học tập suốt đời, học tập những công nghệ mới, những tiến bộ, những phương pháp “trí tuệ” mới. Vì bởi chúng ta chính là nguồn lực nhân sự kinh tế trong tương lai, để hình ảnh chúng ta, công ty chúng ta hay rộng hơn là hình ảnh của Việt Nam còn sánh vai với khu vực, với các “cường quốc năm châu”.

Openonlinelecture.com gửi đến bạn khóa học Kinh tế vi mô (Đại cương/Nhập môn vào khối ngành Kinh tế) với những kiến thức lý thuyết được truyền đạt qua các bài học, những bài tập trắc nghiệm, tự luận để chúng ta có thể rèn luyện vượt qua tốt các bài thi giữa kỳ, cuối kỳ cũng như chủ động chuẩn bị hoàn thành tốt bài quá trình. Với mục tiêu giúp bạn có thể hoàn thành môn Kinh tế Vi mô với điểm TB môn 8.0 trở lên, cũng như nắm kiến thức nền tảng của môn học này để học tốt các môn học sau và rộng hơn là chúng ta có thể áp dụng kiến thức môn học này vào cuộc sống, vào công việc hoặc kế hoạch kinh doanh của chính các bạn.

Comments